Besetzung: 2 (2. auch Picc), Picc, 2, Eh, 2, BKlar, 3 (3. auch Kfag) - 4, 3, 3, 1 - Pk, Schlg (3) - Str (große Besetzung; Kbs fünfsaitig) / ca. 28 Minuten

Uraufführung am 8. Juni 2001 in Göttingen: Göttinger Symphonie Orchester, Leitung Christian Simonis