Besetzung: 3, 3, 3, 3 (3. auch Kfag) - 4, 3, 3 (3. BPos), 1 - 4 Pk, Schlg (3) - Hfe, Flügel, Cel (1) - Str (14, 12, 10, 8, 6; Kbs fünfsaitig) / ca. 12 Minuten

Uraufführung am 20. Januar 2008 in Basel (Stadtcasino): Claudia Barainsky (Sopran), Basel Sinfonietta, Leitung Peter Hirsch