Besetzung: Picc, 1, 1, 1, 1 - 0, 1, 1, 0 - Pk, Schlg (2) - Klav - Str / 15 Minuten

Uraufführung 1957 in Detmold, 4. Internationale Tonmeistertagung: Landestheater Detmold, Landestheaterorchester, Leitung Paul Sixt