Orchester: 2 (auch Picc), 0, 2 (2. auch BKlar), 0 - 2, 2, 2, 0 - Pk, Schlg (4) - Gl, Glsp, Xyl, Vib, Hfe, Cel, Git, Klav - Str (V, Va, Vc) - Tonband / 15 Minuten

Uraufführung am 1. August 1968 am Darthmouth College, N. A., 4. Internationales Webern-Festival: Christina Ascher (Sopran), Leitung Ernst Krenek