Orchester: 3, 2, Eh, 3, BKlar, 3 - 4, 3, 3, BPos, 0 - Pk - Hfe - Str / 18 Minuten

Uraufführung am 23. Mai 1997 in Düsseldorf, Schumann-Fest: Iride Martínez (Sopran), Düsseldorfer Symphoniker, Leitung Johannes Fritzsch